Elektriska motorvibratorer

Elektriska motorvibratorer serie "WEV"

Webacs motorvibratorer serie WEV kännetecknas av hög effektivitet kombinerat med ett robust och kompakt utförande. De överträffar de högst ställda krav på effektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd.Vibratorerna tillverkas i 2-, 4-, 6- och 8-poligt utförande. Standardspänning 230/400 V; motorer med specialspänning (t.ex. 500 V) kan levereras. För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F.

teknisk information

Elektriska motorvibratorer serie "EAW"

Motorvibratorerna serie "EAW" är elektromekaniska obalansalstrare där motorns axeländar är försedda med inställbara excentervikter.
 
De är dimensionerade för kontinuerlig drift under krävande förhållanden och minimalt underhåll.    

 

 • Vibrationsmatare
 • Vibrationssiktar, vibrationssorterare.
 • Anordningar som erfordrar olika slag av vibrationsrörelser
 • (t.ex. tvättning, blandning, materialavvattning)
 • Komprimering av material, behållarrengöring,
 • förebygga bryggbildning i silos  


Motorerna levereras i 2-, 4- och 6-poligt utförande.
 
Standardspänning 230/400 V; motorer med specialspänning (t.ex. 500 V) kan levereras.
 
För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F.

tenisk information

Elektriska motorvibratorer serie "EAO"

Motorvibratorerna serie "EAO" är elektromekaniska obalansalstrare där motorns axeländar är försedda med inställbara excentervikter.
 
De är dimensionerade för kontinuerlig drift under krävande förhållanden och minimalt underhåll.

 

 • Vibrationsmatare.
 • Vibrationssiktar, vibrationssorterar
 • Anordningar som erfordrar olika slag av vibrationsrörelser
 • (t.ex. tvättning, blandning, materialavvattning)
 • Komprimering av material, behållarrengöring,
 • förebygga bryggbildning i silos.


Motorerna levereras i 2-, 4-, 6- och 8-poligt utförande.
 
Standardspänning 230/400 V, 50 Hz; motorer med specialspänning (t.ex. 500 V) kan levereras.
 
För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F

teknisk information

Elektriska motorvibratorer serie Webac "Micro WM"

Webacs "WM Micro" vibratorer är tillverkade av en höghållfast aluminiumlegering, ytpolerade samt utförda med skyddskåpor i rostfritt ståll.WM serien är liksom Webacs övriga motorvibratorer producerade i enlighet med den modernaste produktionsteknologin och övcrträffar de högst ställda krav på effektivitet, tillförlitlighet samt lång livslängd. Webacs motorvibratorer används t.ex. i livsmedels-, farmaceut- och förpackningsindustrin. Vibratorerna tillverkas i trefasutförande från 24 V till 480 V, 50 Hz eller 60 Hz. Enfasutförande tillverkas från 100 V till 130 V, 50 Hz eller 60 Hz och från 200 V till 240 V, 50 Hz eller 60 Hz. För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F.

teknsik information